Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny składając Sprzedającemu wypełniony formularz zwrotu drogą mailową na adres momforbaby.sklep@gmail.com i drogą listowną na adres: Opiesin 66B, 98-220 Zduńska Wola w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia w posiadanie przedmiotu umowy. Zamówienia indywidualne nie podlegają zwrotowi.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt wysyłki zwracanego towaru (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient.

Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

Sprzedający wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Klient.