Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny składając Sprzedającemu wypełniony formularz zwrotu drogą mailową na adres momforbaby.sklep@gmail.com i drogą listowną na adres: Opiesin 66B, 98-220 Zduńska Wola w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia w posiadanie przedmiotu umowy.

Zamówienia indywidualne nie podlegają zwrotowi.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatnosci, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia. 

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpeniu od umowy. Koszt wysyłki zwracanego towaru (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient.

Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

Sprzedawca informuje, że Klient ma obowiązek zwrócić towar bez jakichkolwiek śladów użytkowania.

Sprzedający wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatości do chwili otrzymania zwracanego towaru.

Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Klient.